Torparlyckan

Växjö

ALLA LÄGENHETER HAR DUBBLA BALKONGER/ UTEPLATSER, VILKET SKAPAR EN ÖPPEN KÄNSLA. TRAPPAN LEDER UPP TILL ETAGELÄGENHETERNA.

Torparlyckan

Växjö

ALLA LÄGENHETER HAR DUBBLA BALKONGER/ UTEPLATSER, VILKET SKAPAR EN ÖPPEN KÄNSLA. TRAPPAN LEDER UPP TILL ETAGELÄGENHETERNA.

Torparlyckan

Växjö

ALLA LÄGENHETER HAR DUBBLA BALKONGER/ UTEPLATSER, VILKET SKAPAR EN ÖPPEN KÄNSLA. TRAPPAN LEDER UPP TILL ETAGELÄGENHETERNA.

Om området

Torparlyckans tre längor skapar med sin skala en gradvis övergång från den lägre, nättare bostadsbebyggelsen i söder och den något högre bebyggelsen i norr. Husen får en tydlig monolitisk karaktär, med både tak och väggar klädda i samma värmebehandlade träpanel. Känslan av gediget byggda trähus i en modernt avskalad tappning.

Mot gatan skapas gott om sociala mötesplatser vid cykelparkeringar och entréer vilket tillsammans med trädplanteringar kommer bidra till en levande och attraktiv gatumiljö. De öppna fasaderna kommer att bidra till ett gaturum som sjuder av liv och variation, ett gaturum som i fonden slutar i den framtida badplatsen vid Södra Bergundasjön. Parkeringsplatser och miljöhus är placerade mellan husen respektive längst i öster och omgärdade av häckplanteringar för att inte bli dominerande i miljön. I västerläge på de två tomterna finns de gemensamma trädgårdarna med lummig grönska och gemensamma grillplatser, plats för odling och samvaro. Trädgården längst i väster ligger precis i kanten av naturreservatet ner mot sjön.

På Torparlyckan får du ett modernt och hållbart boende.

Arkitektbolaget har alltid strävat efter ett hållbart och klimatsmart byggande. Ett viktigt verktyg för att kunna åstadkomma detta är att ständigt utveckla vår kunskap i att bygga i trä.

Arketyphus har ett samarbete med Eksjöhus Bostad där vi har kunnat använda fördelarna med industriellt träbyggande genom att det mesta utförs på fabrik.

Högre kvalitet till ett bättre pris, har gett utrymme för omsorg om detaljer och skapande av en god boendemiljö.

Ola Malm

Arkitekt SAR/MSA

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS

Hos Åkesson Mäklarbyrå möter du kunskap och erfarenhet som omfattar allt från gårdar till bostadsrätter i stan, villor, tomter, fritidshus och nyproduktion. Vår höga servicenivå är det som särskiljer oss och vårt arbetssätt, där mäklarna samarbetar i team, ger dig ett försprång på marknaden.

Vi tror att förmågan att se hela kundens boendesituation är avgörande för en lyckad bostadsaffär. Vår styrka är att kunna hantera varje kunds unika behov, det är också det som gör jobbet som mäklare intressant.